Vandværket 'Vandcenter Djurs (forsyningsområde Grenå & Anholt)' har ikke åbent for måleraflæsning (aflæsningsperioden er slut.).